News

Zachování písemné formy v případě e-mailové komunikace

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky z letošního května je pro zachování písemné formy právního jednání vyžadované zákonem v případě e-mailové komunikace nutné zprávu podepsat elektronickým podpisem. Rozhodnutí ze dne 22. 5. 2019 vedené pod sp. zn. 26 Cdo...

Kontakt

 

Praha
Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, Česká republika

Bratislava
Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

Jihlava
Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Masarykovo náměstí 60, 586 01 Jihlava, Česká republika