Ústavní soud České republiky zrušil rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, podle kterého bylo v rozporu s dobrými mravy, pokud zaměstnavatel po zaměstnankyni požadoval sjednanou smluvní pokutu 420 000 Kč za porušení konkurenční doložky. Zaměstnankyně byla totiž u konkurenční společnosti zaměstnána pouhé čtyři dny.

Ústavní soud však zastal názor ve prospěch zaměstnavatele, že není rozhodující délka doby trvání nového zaměstnání, a proto rozsudek Nejvyššího soudu zrušil.