Specializace

Smluvní agenda a marketing

Poskytujeme klientům právní podporu při přípravě obchodních smluv, často nájemních smluv a jiných smluv souvisejících s expanzí klientů se sítí prodejen a správou právních vztahů k síti prodejen, nezřídka kupních smluv, smluv o dílo, rámcových logistických smluv či smluv o přepravě. Klientům býváme nápomocni také se smluvními vzory a obchodními podmínkami. Marketingově aktivním klientům radíme s nastavením podmínek marketingových akcí.

Sporná agenda

Spornou agendu považujeme za jedno z dlouhodobých těžišť činnosti naší kanceláře. Klientům poskytujeme právní podporu zejména v komplikovaných sporech s vysokou hodnotou.

 

Pracovní právo

Klienty podporujeme při řešení veškerých otázek pracovního práva, které při jejich činnosti vznikají, od přípravy smluvních dokumentů, přes řešení sporů se zaměstnanci, po podporu při kontrolách ze strany státních orgánů.

Právo obchodních společností

Našim klientům jsme nápomocni v korporátních záležitostech, nejen při organizování valných hromad, při přípravě rozhodnutí valných hromad, ale i při stanovování interních pravidel, při sjednávání dohod mezi společníky a při řešení souvislostí nadnárodních uspořádání klientů.

 

Dopravní právo

Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním právního poradenství významným českým i nadnárodním společnostem na trhu silniční a železniční přepravy věcí, zasílatelství, skladování i v oboru osobní autobusové dopravy. Klientům v dopravní branži radíme také ve vztazích k jejich zaměstnancům v souvislosti se specifickou právní úpravou v dopravě, jakož i při řešení sporů klientů s orgány veřejné správy v oblasti dopravy a pracovněprávních povinností s tím souvisejících.

Veřejné zakázky

Klienty zastupujeme při jejich účastech v zadávacích řízeních na veřejné zakázky, ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jakož i před správním soudem.

 

Kontakt

 

Praha
Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, Česká republika

Bratislava
Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

Jihlava
Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Masarykovo náměstí 60, 586 01 Jihlava, Česká republika