Špecializácie

Zmluvná agenda a marketing

Poskytujeme klientom právnu podporu pri príprave obchodných zmlúv, často tiež nájomných zmlúv a iných zmlúv súvisiacich s expanziou klientov so sieťou predajní a správou právnych vzťahov k sieti predajní, nezriedka kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo, rámcových logistických zmlúv či zmlúv o preprave. Klientom bývame nápomocní tiež so zmluvnými vzormi a obchodnými podmienkami. Marketingovo aktívnym klientom radíme s nastavením podmienok marketingových akcií.

Sporová agenda

Sporovú agendu považujeme za jedno z dlhodobých ťažísk činnosti našej kancelárie. Klientom poskytujeme právnu podporu najmä v komplikovaných sporoch s vysokou hodnotou.

 

Pracovné právo

Klientov podporujeme pri riešení všetkých otázok pracovného práva, ktoré pri ich činnostiach vznikajú, od prípravy zmluvných dokumentov, cez riešenie sporov so zamestnancami, po podporu pri kontrolách zo strany štátnych orgánov.

Právo obchodných spoločností

Našim klientom sme nápomocní v korporátnych záležitostiach, nielen pri organizovaní valných zhromaždení, pri príprave rozhodnutí valných zhromaždení, ale i pri stanovení interných pravidiel, pri dojednaní dohôd medzi spoločníkmi a pri riešení súvislostí nadnárodných usporiadaní klientov.

 

Dopravné právo

Máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva významným českým i nadnárodným spoločnostiam na trhu cestnej a železničnej prepravy vecí, zasielateľstva, skladovania i v odbore osobnej autobusovej dopravy. Klientom v dopravnom odvetví radíme tiež vo vzťahoch k ich zamestnancom v súvislosti so špecifickou právnou úpravou v doprave, ako aj pri riešení sporov klientov s orgánmi verejnej správy v oblasti dopravy a pracovnoprávnych povinnostiach s tým súvisiacich.

Verejné obstarávanie

Klientov zastupujeme pri ich účastiach v zadávacom konaní na verejné obstarávanie, v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie, ako aj pred správnym súdom.

 

Kontakt

 

Bratislava
Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

Praha
Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, Česká republika

Jihlava
Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Masarykovo náměstí 60, 586 01 Jihlava, Česká republika