Nové pokyny EDPB skracujú maximálnu dobu pre uchovanie záznamov z kamier. Európsky zbor pre ochranu osobných údajov …

> více

Zachovanie písomnej formy v prípade e-mailovej komunikácie. Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky …

> více

Stručne k rozhodnutiam českého Úradu na ochranu osobných údajov, resp. pokutám za porušenie GDPR.

> více

Záujem klienta a lojalita. Dôslednosť a predvídavosť. Zrozumiteľnosť a pochopenie. Pracovitosť a vytrvalosť. Jednoduchosť v zložitej situácii. To sú niektoré z našich hodnôt. S nimi pre Vás pracujeme.

Chýský Lorenc Partners. Advokátska kancelária.

Zmluvná agenda a marketing

Poskytujeme klientom právnu podporu pri príprave obchodných zmlúv, často tiež nájomných zmlúv a iných zmlúv súvisiacich s expanziou klientov so sieťou predajní a správou právnych vzťahov k sieti predajní … viac

 

Sporová agenda

Sporovú agendu považujeme za jedno z dlhodobých ťažísk činnosti našej kancelárie. Klientom poskytujeme právnu podporu najmä v komplikovaných sporoch s vysokou hodnotou … viac

 

Pracovné právo

Klientov podporujeme pri riešení všetkých otázok pracovného práva, ktoré pri ich činnostiach vznikajú, od prípravy zmluvných dokumentov, cez riešenie sporov so zamestnancami, po podporu pri kontrolách zo strany štátnych orgánov … viac

Právo obchodných spoločností

Našim klientom sme nápomocní v korporátnych záležitostiach, nielen pri organizovaní valných zhromaždení, pri príprave rozhodnutí valných zhromaždení, ale i pri stanovení interných pravidiel … viac

 

 

Dopravné právo

Máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva významným českým i nadnárodným spoločnostiam na trhu cestnej a železničnej prepravy vecí, zasielateľstva, skladovania i v odbore osobnej autobusovej dopravy … viac

 

Verejné obstarávanie

Klientov zastupujeme pri ich účastiach v zadávacom konaní na verejné obstarávanie, v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie, ako aj pred správnym súdom … viac

 

Kontakt

 

Bratislava
Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

Praha
Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, Česká republika

Jihlava
Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Masarykovo náměstí 60, 586 01 Jihlava, Česká republika