Kontakty

Bratislava

Chýský Lorenc Partners,
advokátska kancelária, s.r.o.

Michalská 9, 811 03 Bratislava
Slovenská republika

IČ: 47 243 074, DIČ: 202 364 3347,
IČ DPH: SK2023643347
obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 85093/B

tel.: +421 254 131 854
bratislava@chyskylorenc.com

 

Praha

Chýský Lorenc Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.

Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3
Česká republika

IČ: 02458110, DIČ: CZ02458110
obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 219559

tel.: +420 222 581 725
fax: +420 222 581 726
praha@chyskylorenc.com

Jihlava

Chýský Lorenc Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.

Masarykovo náměstí 60, 586 01 Jihlava
Česká republika

IČ: 02458110, DIČ: CZ02458110
obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 219559

tel.: +420 563 035 000
fax: +420 222 581 726
jihlava@chyskylorenc.com

V Českej republike je mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov medzi advokátmi a spotrebiteľmi poverená Česká advokátska komora – www.cak.cz.

V Slovenskej republike zabezpečujú alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov medzi advokátmi a spotrebiteľmi orgány alternatívneho riešenia sporov uvedené v § 3 ods. 2 slovenského zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s).