Nové pokyny EDPB zkracují maximální dobu pro uchování záznamů z kamer. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů …

> více

Zachování písemné formy v případě e-mailové komunikace. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky …

> více

Stručně k rozhodnutím českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, resp. pokutám za porušení GDPR.

> více

Zájem klienta a loajalita. Důslednost a předvídavost. Srozumitelnost a pochopení. Pracovitost a vytrvalost. Jednoduchost ve složité situaci. To jsou některé z našich hodnot. S nimi pro Vás pracujeme.

Chýský Lorenc Partners. Advokátní kancelář.

Smluvní agenda a marketing

Poskytujeme klientům právní podporu při přípravě obchodních smluv, často nájemních smluv a jiných smluv souvisejících s expanzí klientů se sítí prodejen a správou právních vztahů k síti prodejen … více

Sporná agenda

Spornou agendu považujeme za jedno z dlouhodobých těžišť činnosti naší kanceláře. Klientům poskytujeme právní podporu zejména v komplikovaných sporech s vysokou hodnotou … více

 

Pracovní právo

Klienty podporujeme při řešení veškerých otázek pracovního práva, které při jejich činnosti vznikají, od přípravy smluvních dokumentů, přes řešení sporů se zaměstnanci, po podporu při kontrolách ze strany státních orgánů … více

Právo obchodních společností

Našim klientům jsme nápomocni v korporátních záležitostech, nejen při organizování valných hromad, při přípravě rozhodnutí valných hromad … více

 

Dopravní právo

Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním právního poradenství významným českým i nadnárodním společnostem na trhu silniční a železniční přepravy věcí, zasílatelství, skladování i v oboru osobní autobusové dopravy … více

Veřejné zakázky

Klienty zastupujeme při jejich účastech v zadávacích řízeních na veřejné zakázky, ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jakož i před správním soudem … více

 

Kontakt

 

Praha
Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3, Česká republika

Bratislava
Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

Jihlava
Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Masarykovo náměstí 60, 586 01 Jihlava, Česká republika