Ústavný súd Českej republiky zrušil rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, podľa ktorého bolo v rozpore s dobrými mravmi, pokiaľ zamestnávateľ po zamestnankyni požadoval dohodnutú zmluvnú pokutu 420 000,- Kč za porušenie konkurenčnej doložky. Zamestnankyňa bola totiž u konkurenčnej spoločnosti zamestnaná len štyri dni.

Ústavný súd Českej republiky však zastal názor v prospech zamestnávateľa, že nie je rozhodujúca dĺžka doby trvania nového zamestnania, a preto rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zrušil.